Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

หนังสือดีๆๆฟรีค่ะ

แต้งส์ เมล์ที่ส่งต่อมาค่ะ

รหัส
หนังสือ / ผู้เขียน
ขนาดไฟล์
โหลดไฟล์
BOOK0001
คิริมานนทสูตร
พระสูตรจากพระไตรปิฎก
249 KB.
BOOK0002
ชีวิตนี้น้อยนัก และ วิธีสร้างบุญบารมี
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
453 KB.
BOOK0003
จิต คือ พุทธะ
โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
259 KB.
BOOK0004
ทางเอก ( การปฏิบัติธรรมแนวเจริญสติ )
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
866 KB.
BOOK0005
คำถามและคำตอบแนวทางการปฏิบัติธรรม
โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
251 KB.
BOOK0006
การทำความรู้สึกตัว
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
144 KB.
BOOK0007
จิตเป็นแก่นของชีวิต
โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
211 KB.
BOOK0008
สิ้นโลกเหลือธรรม
โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
380 KB.
BOOK0009
เสียดาย…คนตายไม่ได้อ่าน
โดย ดังตฤณ
1,060 KB.
BOOK0010
จิตสดใสแม้กายพิการ
โดย อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
994 KB.
BOOK0011
มนต์คลายโกรธ 2551
โดย ทูตใจ
6,000 KB.
BOOK0012
การฝึกสติเพื่อสมาธิ
โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
273 KB.
BOOK0013
ประทีปส่องธรรม และ วิถีแห่งความรู้แจ้ง
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
278 KB.
BOOK0014
มีชีวิตที่คิดไม่ถึง
โดย ดังตฤณ
955 KB.
BOOK0015
รวมคำสอนของหลวงปู่
โดย หลวงปู่บุดดา ถาวโร
1,930 KB.
BOOK0016
ธรรมนูญชีวิต
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
352 KB.
BOOK0017
พิจารณากาย พิจารณาจิต
โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
826 KB.
BOOK0018
รวมคำสอนของพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่า
โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
5,000 KB.
BOOK0019
วิมุตติปฏิปทา และ แด่เธอผู้มาใหม่
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
534 KB.
BOOK0020
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม 1 – 5
โดย ดังตฤณ
3,240 KB.
BOOK0021
อนาลโยวาทะ
โดย หลวงปู่ขาว อนาลโย
1,790 KB.
BOOK0022
จิตมุ่งสู่ความหลุดพ้น
โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
1,400 KB.
BOOK0023
ใจเป็นใหญ่
โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
315 KB.
BOOK0024
แสงส่องใจ
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
663 KB.
BOOK0025
คิดจากความว่าง
โดย ดังตฤณ
183 KB. 

รหัส
หนังสือ / ผู้เขียน
ขนาดไฟล์
โหลดไฟล์
BOOK0026
พุทธธรรม ( ฉบับเดิม )
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
1,240 KB.
BOOK0027
น้อมลงที่ใจ
โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
683 KB.
BOOK0028
ภาวนารู้เท่าทัน
โดย หลวงปู่หลุย จันทสโร
316 KB.
BOOK0029
คู่มือการทำความรู้ตัว
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
1,880 KB.
BOOK0030
กรรมพยากรณ์ ตอน ชนะกรรม
โดย ดังตฤณ
3,650 KB.
BOOK0031
ความเชื่อเรื่องกรรม
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
683 KB.
BOOK0032
ทางพ้นทุกข์
โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
512 KB.
BOOK0033
เข้าถึงพระไตรลักษณ์
โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
655 KB.
BOOK0034
สติรักษาจิต
โดย หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
384 KB.
BOOK0035
ปุจฉาวิสัชนาในประเทศ
โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
1,090 KB.
BOOK0036
พระอานนท์พุทธอนุชา
โดย อ.วศิน อินทสระ
691 KB.
BOOK0037
ช้อปปิ้งบุญ และ ธรรมะรอบกองไฟ
โดย ขวัญ เพียงหทัย
847 KB.
BOOK0038
กรรมลิขิต
โดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ
401 KB.
BOOK0039
พุทธวิธีควบคุมความคิด
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
228 KB.
BOOK0040
วาทะดังตฤณฉบับชวนคิด และ ความรักหลากสี
โดย ดังตฤณ
858 KB.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

เราต้องเข้าใจกับความเป็นจริงของธรรมชาติ

เราต้องเข้าใจกับความเป็นจริงของธรรมชาติ
ชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
สรรพชีวิตทั้งหลายที่อยู่รายรอบตัวเราไม่มีอะไรคงที่แม้แต่อย่างเดียว
ความเป็นจริงของธรรมชาติคือความไม่เที่ยง
เมื่อเรามีโอกาสที่ได้อยู่กับสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรารู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็ทนอยู่ได้ยาก
มันเป็นทุกขัง มันทนอยู่ได้ยาก เมื่อมันทนอยู่ได้ยากมันจึงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราแม้แต่อย่างเดียว

ความจริงเป็นสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดอยู่

 เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกใจ เข้าใจในสิ่งนั้น ไม่ใช่อยู่อย่างฝืนใจ
มีชีวิตอย่างคนที่ฝึกใจให้เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติจึงต้องฝึกฝน
ถ้าเราฝืนใจไม่ยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติ เราก็จะอยู่อย่างคนที่ทุกข์

การเตรียมจิตวิญญาณของเราให้เข้าถึงสภาวะของความไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยาก

และไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นเพียงอย่างเดียวจึงเป็นสภาวะของผู้ รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

ขอให้ท่านมีชีวิตอย่างคนที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาของท่าน

เข้าใจถึงความเป็นจริงที่เราเรียกว่าอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
นั่นคือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ฝึกจิตวิญญาณของเราให้เข้าใจเรื่องนี้
ความรู้อย่างนี้เราเรียกว่าปัญญา ขอให้ท่านมีชีวิตอย่างคนที่มีปัญญา

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้าวผัดปู

thank you ทั้งสองบล็อก นะคะ  หิวค่ะ 

  

ข้าวผัดปู

 

 

 

 

เครื่องปรุงข้าวผัดปู

 

ข้าวสวย                                                                                 1          ถ้วย

เนื้อปูนึ่งสุก                                                                          ¼            ถ้วย

ไข่ไก่                                                                                      1              ฟอง

ต้นหอมซอย                                                                         ½            ช้อนโต๊ะ

กระเทียมสับ                                                                         1              ช้อนชา

พริกไทยป่น                                                                          ½            ช้อนชา

น้ำตาลทราย                                                                          ½            ช้อนชา

ซีอิ๊วขาว                                                                                 1          ช้อนโต๊ะ

น้ำมัน                                                                                    3              ช้อนโต๊ะ

 

 

 

วิธีทำข้าวผัดปู

 

  1.   ใส่น้ำมันในกระทะ ตั้งไฟให้ร้อน ใส่กระเทียม เจียวพอหอม ใส่ไข่ ผัดยีให้กระจาย พอไข่สุก ใส่ข้าว ผัดพอทั่ว ใส่เนื้อปู (แบ่งไว้โรยหน้าเล็กน้อย) ผัดให้เข้ากันดี
  2. ปรุงรสด้วยพริกไทย น้ำตาล ซีอิ๊วขาว ผัดให้เข้ากัน ปิดไฟ ยกลง
  3. ตักข้าวผัดปูใส่จาน โรยเนื้อปู ต้นหอมซอย แต่งด้วยผักชี รับประทานข้าวผัดปูกับต้นหอม แตงกวา เสิร์ฟพร้อมมะนาว พริกน้ำปลา

 

อีกสูตรค่ะ

พอดีมีเพื่อนท่านหนึ่งอยากได้สูตรข้าวผัดง่ายๆ ก็เลยเอาสูตรข้าวผัดปูมาลงให้ค่ะ

เป็นข้าวผัดปูที่ใส่เนื้อปูแช่แข็งของพรานทะเลซึ่งมีติดตู้เย็นอยู่ ไม่ทราบว่าใครซื้อมา เลยจัดการซะ เนื้อมันเลยไม่เป็นก้อนสวยงามผัดๆไปละลายหายไปกับข้าวซะงั้น

ถ้าใครจะทำขอแนะนำเนื้อปูก้อนๆที่ขายตามห้างดีกว่านะคะ จะอร่อยกว่าค่ะ เอาละ มาดูเครื่องปรุงกันเลย

เครื่องปรุง

ข้าวสวย 2 จานใหญ่ๆ หุงอย่าให้แฉะ
ไข่ไก่2ฟอง
เนื้อปูแกะ50-100กรัม (แล้วแต่ทุนทรัพย์)
แครอทหั่นลูกเต๋าเล็กๆ ใส่เล็กน้อยพอเป็นสีสัน
ต้นหอมซอย 2 ต้น
หอมใหญ่หั่นลูกเต๋า ครึ่งหัวใหญ่ หรือ 1 หัวเล็ก
กระเทียบสับละเอียด5-6กลีบ
น้ำมันพืช 3-4 ช้อนแกง
น้ำปลาดี 2 ช้อนแกง
น้ำตาลทราย 1 ช้อนแกง
น้ำมันงา 1 ช้อนชา
น้ำมันหอย 1 ช้อนแกง
แตงกวาสด
ต้นหอมทานสด


วิธีทำ

1.นำข้าวสวยที่ทิ้งไว้จนเย็น มาขยี้ให้ร่วนไม่เป็นก้อน (มือเลยค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะ) จากนั้นนำน้ำปลา น้ำมันหอย น้ำตาลทราย น้ำมันงา คลุกลงในข้าวให้เข้ากัน พักไว้
2.เตรียมผักให้เรียบร้อย (แครอท หอมใหญ่ ต้นหอมซอย กระเทียบสับ)
3.นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อน พอน้ำมันร้อน ให้ตอกไข่ใส่ลงไปคนๆๆทันทีจนไข่เริ่มสุกแต่ยังเป็นน้ำนิดๆให้ตักขึ้นมาใส่ชามพักไว้
4.นำกระทะใส่น้ำมันลงไป3-4ช้อนแกง พอน้ำมันร้อน ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอม ใส่ข้าวที่ปรุงรสไว้พอดีแล้วลงไปผัด ผัดให้แห้งๆ ใส่ไข่ที่เรากวนไว้เกือบสุกลงไปผัดกับข้าว แล้วใส่เนือปูแกะลงไปผัด ใช้ไฟแรงๆ
5.พอสุกดีก็ใส่แครอทลงไปผัดตามด้วยหอมใหญ่ ผัดจนแครอทสุกดี ก็ชิมรส ขาดอะไรก็เติม อย่าให้เค็มมากนะคะ เดี๋ยวเราจะมีน้ำปลาพริกใส่ได้อีก พอชิมรสได้ตามชอบก็ ปิดไฟ ใส่ต้นหอมซอยลงไปคลุกๆให้ทั่ว ตักใส่จานได้เลย

***เคล็ดไม่ลับ
1.ข้าวผัดต้องแห้งๆถึงจะอร่อย ข้าวจึงไม่ควรนิ่มหรือแฉะเกินไป
2.ไข่ที่จะใส่ควรรวนให้สุกก่อนจึงใส่ในข้าว เพราะการตอกไข่ลงในข้าวเลยจะทำให้ข้าวแฉะ ไม่อร่อย
3.การปรุงรสข้าวก่อนผัดทำให้รสชาติเข้าเนื้อและทั่วถึง และไม่แฉะ

ทอดไข่เป็ดดาวซักฟอง แบบไข่ขาวกรอบๆไข่แดงยางมะตูม ทำน้ำปลาพริก โดย ใช้น้ำปลาดี น้ำมะนาว พริกขี้หนูซอย หอมแดงซอย จะยิ่งอร่อยค่ะ

แกล้มกับแตงกวาสดแช่เย็น ต้นหอมทั้งต้นแช่เย็น อร่อยสุดไปเลย

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ต้มยำกุ้ง น้ำใส

thank you blog  http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=blogangel&group=18

ต้มยำกุ้ง น้ำใส


ทำวันที่ 22/3/10 ความอร่อย 8/10

+++++++++++

ส่วนประกอบ สำหรับ 1 ชาม

 

น้ำสต็อก 350 กรัม (1 ½ ถ้วย)

กุ้งสด 250 กรัม (กุ้งขาวใหญ่ 15 ตัว)

เห็ดฟาง 100 กรัม

 

หัวหอมแดง 3 หัว (ไม่ได้ใส่)

ตะไคร้ 2 ต้น

ข่าแก่ 1 หัว

ใบมะกรูด 5 ใบ

รากผักชี 2 ราก

ผักชี 2 ต้น

 

เครื่องปรุงรสน้ำใส

น้ำมะนาว 2-3 ลูก (2-3 ชต)

พริกขี้หนูเม็ดเล็ก 20 เม็ด (2 ชต)

น้ำปลาดี 2 ชต.

น้ำพริกเผา ตราฉั่วฮะเส็ง 1 ชต. (ผสมกับน้ำสต็อก 2ชต) ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ

 

เครื่องปรุงรสน้ำข้น

 น้ำมะนาว 3 ลูก (3 ชต)

พริกขี้หนูเม็ดเล็ก 20 เม็ด (2 ชต)

น้ำปลาดี 2 ชต.

น้ำพริกเผา ตราฉั่วฮะเส็ง 1 ชต. (ผสมกับนมข้นจืด)

นมข้นจืด 2 ชต.

+++++++++++

 

การเตรียมส่วนประกอบ

1. ล้างผักทุกชนิด  ( เห็ด พริก มะนาว ตะไคร้ ข่า ใบมะกรูด ผักชี)

2. เห็ดฟาง ฝานดินออก ฝานโคนบางๆ ล้างแล้ว  ผ่า2 หรือ ผ่า4

3. พริกบุบแตก ใส่ถ้วย บีบน้ำมะนาว 3 ลูก ใส่รวมกัน

4. ตักพริกเผาใส่ถ้วย ใส่น้ำสต็อก 2 ชต. คนเจนละลายเข้ากัน

5. ตะไคร้ทุบ หั่นบางๆ เฉียงๆ , ข่า ปลอกเปลือก ฝานบางๆ , ใบมะกรูดฉีกเส้นออก

    หอมแดง ปลอกเปลือก ล้าง ทุบ หั่น4

6. รากผักชี เอาเฉพาะส่วนสีขาว ล้างให้เกลี้ยง บุบให้แตก

7. กุ้งสด ล้าง แกะเปลือกออกหมด ผ่าหลังเอาเส้นดำออก แยกหัว แยกมันกุ้ง

+++++++++++

 

วิธีทำน้ำสต็อก

1. ใส่น้ำลงหม้อ 500 กรัม (2 ½ ถ้วย) ตั้งไฟให้เดือด

2. พอน้ำเดือดใส่เปลือกกุ้ง หัวกุ้ง ตะไคร้ทุบหั่นท่อน 1 ต้น ใส่ รากผักชีทุบ 1 ราก ใส่พริกไทยเม็ด  5 เม็ด พอเดือดอีกครั้ง หรี่ไฟอ่อน

3. ต้มไฟอ่อน 10 นาที ห้ามคน จะเหม็นคาว  ช้อนฟองออก

4. ปิดไฟ กรอง ผ่านกระชอน  พักไว้เป็นน้ำสต็อก

+++++++++++

 

วิธีทำต้มยำกุ้ง

1. น้ำสต็อก 350 กรัม (1 ½ ถ้วย) ตั้งไฟจนเดือด ใส่รากผักชี ข่า ตะไคร้ หอมแดง

2. พอเดือดต้มจนเครื่องหอม 5 นาที ใส่เห็ดฟาง ใบมะกรูด ต้มจนเห็ดสุก

    (ถ้ามีปลา ปลาหมึก ให้ใส่พร้อมเห็ดฟาง เพราะสุกยากกว่ากุ้ง)

3. ใส่กุ้ง, มันกุ้ง ต้มไฟแรง 2 นาที ห้ามคนจะคาว

3. กดเบาๆให้กุ้งจมน้ำ ใส่พริกเผา พอเดือดแรงๆ ปิดไฟ

4. ปรุงรสใส่ชาม ไม่ปรุงในหม้อ ใส่พริก น้ำมะนาว ใส่น้ำปลา คนเข้ากัน

5. ตักต้มยำใส่ชามที่มีน้ำปรุงรส โรยผักชี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ท๊อฟฟี่เค้ก

thank you bloggang http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=blogangel&month=31-03-2008&group=16&gblog=10

ท๊อฟฟี่เค้ก – สูตรจากซีดี


ความอร่อย 10 เต็ม

ส่วนผสมเนื้อเค้ก

แป้งตราพัด 125 กรัม
ผงฟู 1 ชช
ผงโกโก้ 2 ชต
กาแฟ 2 ชต (ไม่ใส่ก็ได้)
ไข่สด 4 ฟอง
น้ำตาลทราย 175 กรัม
เนยสดละลาย 150 กรัม
เกลือ 1/4 ชช
โอวาเลต 7 กรัม (ไม่ใส่ก็ได้)

ส่วนผสมหน้าท็อฟฟี่เค้ก

เนยสด 150 กรัม
น้ำตาลทราย 110 กรัม
เม็ดมะม่วงอบกรอบ 170 กรัม
นมข้นจืด 60 กรัม
แป้งตราว่าว 30 กรัม (ใช้แป้งตราพัดแทนได้)
กาแฟ 1 ชช (ไม่ใส่ก็ได้)

Tips:
ส่วนผสมนี้ทำได้ 4 ปอนด์
ใส่ถาด 10.5 x 10.5 x 1.5 นิ้วได้ 1 ถาด

วิธีทำเนื้อเค้ก
1. แป้ง ผงฟู โกโก้ ร่อนรวมกัน เทผงกาแฟรวมกันพักไว้ เปิดไฟรอ
2. เตรียมถาดรองกระดาษไข, ละลายเนยในไมโครเวฟ
3. ใส่ไข่ ตีด้วยความเร็วสูงสุด ค่อยๆเติมน้ำตาลทราย ตีจนฟูและขึ้นขาวข้น ประมาณ 5-7 นาที (อย่าให้เกิดรอยระดับน้ำลดข้างอ่าง) จากนั้นตีความเร็วต่ำ 1 นาที เพื่อตัดฟองอากาศให้เนียนข้นและไม่มีฟอง (ถ้าเหลวแสดงว่าตีไม่ขึ้น)
4. ใส่แป้งและของแห้ง รีบคนด้วยหัวตีตะกร้อ ด้วยมือจากล่างขึ้นบน
5. ใส่เนยละลายต้องอุ่นๆ รีบคนด้วยหัวตีตะกร้อ ด้วยมือจากล่างขึ้นบน รีบใช้พายยางคนอีกทีเผื่อมีเนยจมก้น
6. เข้าอบ 200 องศา 15 นาที ด้วยไฟบนล่าง อบจนสุก ใช้มือแตะหน้าเค้กถ้าปริงตัวขึ้นก็ใช้ได้
7. อบเสร็จไม่ต้องเอาออกจากถาด ทำหน้าท็อฟฟี่มาราดทับบนพิมพ์ได้เลย แล้วเข้าอบหน้าอีกครั้ง

Tips :

-อ่างผสมห้ามมีไขมัน ไข่จะตีไม่ขึ้น ควรเอาอ่างและตะกร้อไปล้างและลวกด้วยน้ำร้อน

-ล้างพิมพ์ให้สะอาด รองกระดาษ ห้ามทาไขมัน ห้ามกระแทกพิมพ์ เมื่อผสมเสร็จรีบนำเข้าอบ ห้ามช้าไม่งั้นจะยุบตัว

วิธีทำหน้าท็อฟฟี่เค้ก

1. อบเม็ดมะม่วงให้กรอบแห้ง อร่อย อบไฟ 180 องศา 10 นาที
2. ใส่ทุกอย่างลงชาม ยกเว้นเม็ดมะม่วง
3. นำเข้าไมโครเวฟ 4-5 นาที เอาออกมาคนทุก 1 นาทีจนข้นเหนียว
ใส่เม็ดมะม่วง คนให้เข้ากัน
4. นำไปราดหน้าเค้ก
5. อบไฟบน 200 องศา 10-20 นาที จนหน้าเกรียมเหลืองสวย

วิธีตัดเค้กให้หน้าเรียบสวย

1. เมื่อราดหน้าเค้กแล้วพักไว้จนเย็นในถาด คว่ำถาดลงบนถาดหรือบนโต๊ะ แกะกระดาษไขออก
2. ใช้มีดตัดเค้ก ตัดลงไปถึงเนื้อเค้ก ใช้มีดทำครัวอันใหญ่ๆ สับซ้ำลงไปที่หน้าให้ขาดเป็นชิ้น

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสร้างฟอร์ม

thank you
 
บทที่ 6
การสร้างฟอร์ม


1. รูปแบบการสร้าง Form

การสร้างแบบฟอร์ม (Form) ควบคุมด้วยแท็ก FORM และ INPUT โดยมีรูปแบบดังนี้

<FORM พารามิเตอร์>
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="ชื่อของเท็กซ์บอกซ์" VALUE=”ค่าเริ่มต้น”
SIZE=ขนาดของเท็กซ์บอกซ์ MAXLENGTH=จำนวนตัวอักษรที่สามารถบันทึกได้>

</FORM>

     ตัวอย่างการใช้คำสั่ง form ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์

2. ตัวอย่างการสร้าง Form แบบต่าง ๆ

2.1 การสร้างที่ใส่ชื่อ
Username : <Input Type="text" size="15" maxlength="20">
Username :

2.2 การสร้าง password

Password : <Input Type="password" size="15" maxlength="25">
Password :

2.3 แปลความหมาย

<Input type="……"> คือการใส่ค่า Form ที่ต้องการเช่นต้องการ Form ใส่ชื่อ ก็ให้ใส่ Type ไว้ว่า Text
หรือจะใส่ password ก็ให้ใส่ Type ไว้ว่า password
<Input size="….">ใส่ขนาดความกว้างของ Form ค่าเป็นตัวเลข เช่น 15
<Input maxlength="…."> ขนาดความจุของตัวอักษรซึ่งถ้าเกินจำนวนที่ระบุจะไม่กรอกเข้าไปใน input
มีค่าเป็นตัวเลข เช่น 25

2.4 การสร้างปุ่ม Button

การสร้างปุ่ม Button ใน Form สามารถทำได้ทั้งปุ่มส่งหรือรับข้อมูล (Submit) และปุ่มยกเลิกการทำงานหรือ Reset
<Input type="submit" value="ส่งข้อมูล" name="data">

<Input type="reset" value="ลบข้อมูล" name="data">

แปลความหมาย
type ของการส่งคือ submit และ type ของการรีเซ็ตคือ reset ส่วน name เป็นการกำหนดชื่อข้อมูลเพื่อส่งไปประมวลผล

2.5 การสร้างปุ่ม Checkbox

checkbox เป็นรูปแบบการเลือกชนิดเลือกได้หลายรายการ มีประโยชน์มากในการสร้างตัวเลือกที่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลลงไป เพียงแต่คลิกเลือกที่ปุ่มนั้นๆ ก็เป็นการกรอกเพื่อรับข้อมูล ปุ่มแบบ checkbox สามารถกำหนดค่าได้หลายค่าหรือเลือกได้หลายตัวเลือก
รูปแบบ
<Input type="checkbox" name="ชื่อของปุ่ม checkbox นี้" value="ค่าที่ส่งไปประมวลผลเมื่อกระทำที่ปุ่มนี้">
ตัวอย่าง
<Input type="checkbox" name="check" value="1">รายได้มากกว่า30000บาท

รายได้มากกว่า30000บาท

2.6 การสร้างปุ่ม Radiobox
รูปแบบจะคล้ายๆกับ checkbox เพียงแต่สามารถเลือกข้อมูลเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้นเหมาะสำหรับนำไปใช้การเลือกคำถามที่มีตัวเลือก 2 ตัวเลือกเช่นแบบทดสอบ หรือ เลือกเพศ เป็นต้น
รูปแบบ
<Input type="radio" name="ชื่อของปุ่ม checkbox นี้" value="ค่าที่ส่งไปประมวลผลเมื่อกระทำที่ปุ่มนี้">
ตัวอย่าง
<Input type="radio" name="sex" value="0">เพศชาย
<Input type="radio" name="sex" value="0">เพศหญิง
เพศชาย
เพศหญิง

2.7 การสร้างที่กรอกข้อความที่มีจำนวนมาก ๆ

การสร้างฟอร์มรับข้อมูลแสดงความคิดเห็นจะใช้คำสั่ง TEXT AREA ในการรับข้อมูลที่มีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัด โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

<TEXTAREA rows="จำนวนแถว" cols="จำนวนตัวอักษรในแต่ละแถว">
</TEXTAREA>

ตัวอย่าง
<TEXTAREA rows="5" cols="20">
</TEXTAREA>

สามารถเพิ่มขนาดของ Textarea ได้โดยไปตั้งค่าที่ Rows หรือ Cols

2.8 การสร้างดรอปดาวน์ลิสต์ (Drop Drown List)
การสร้างดรอปดาวน์ลิสต์ (Drop Drown List) เป็นการรับข้อมูลจากการคลิกเมาส์เลือกรายการ ที่กำหนดไว้ โดยจะเลือกได้เพียงหนึ่งรายการ โดยมีรูปแบบการใช้คำสั่งดังนี้

<SELECT>
<OPTION SELECTED>—เลือกข้อความ—
<OPTION VALUE=1>ชื่อตัวแปร1
<OPTION VALUE=2>ชื่อตัวแปล 2
</SELECT>

—เลือกข้อความ— ชื่อตัวแปร1 ชื่อตัวแปล 2

แปลความหมาย
<SELECT>……</SELECT>คือคำสั่งเริ่มต้นปุ่มทางเลือก
<OPTION VALUE="….">ให้ใส่ค่าของตัวเลือกใน Value และใส่ขอความด้านนอก
<OPTION SELECTED> ตั้งค่าว่าคำสั่งนี้คือเป็นทางเลือกแรก

3. ตัวอย่างการประยุกต์ Form มาใช้งาน

<form name="register" action="reg_setup.php" method="post">
ชื่อ: <input type="text" name="firstname" size=13>
นามสกุล: <input type="text" name="surname" size=13>
Email: <input type="text" name="email" size=13>
เพศ: <input type="radio" name="sex" value="male">male <input type="radio" name="sex" value="female">female
รายได้: <select name="salary"><option selected>ไม่มีรายได้</option><option value="5000">5000 บาท</option><option value=">5000">มากกว่า5000บาท</option></select>
<input name="register" type="submit" value="ลงทะเบียน"><input name="reset" type="reset" value="ลบข้อมูล">
</form>

ชื่อ:
นามสกุล:
Email:
เพศ: male female
รายได้: ไม่มีรายได้ 5000 บาท มากกว่า5000บาท

กลับด้านบน

Posted in Uncategorized | Leave a comment