Monthly Archives: January 2008

stock ตอนที่2

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 สามารถเข้าไปดูได้ ที่นี่ ซึ่งเป็นข้อมูลของเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading System) วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ การคำนวณหาราคาเปิดและราคาปิด การจัดเรียงลำดับคำสั่งซื้อขาย การจับคู่การซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ เปิดให้มีการซื้อขายครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 ภายใต้วิธีการซื้อขายแบบประมูล ราคาอย่างเปิดเผย (Open Auction) ด้วยวิธีเคาะกระดานในห้องค้าหลักทรัพย์ (Trading Floor) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2534 ตลาดหลักทรัพย์ได้นำระบบการซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าระบบ ASSET (Automated System for the Stock Exchange of Thailand) มาใช้แทน … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Stock ตอนที่1

ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ (Why Invest?) มีอีกคำถามหนึ่ง ที่เราเชื่อว่า กำลังเกิดขึ้นในใจของคุณหลายๆ คนคือ ตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามามีความเกี่ยวข้อง กับตัวคุณได้อย่างไร? เพราะเมื่อกล่าวถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หลายๆ คนมักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ สลับซับซ้อนและมีความยุ่งยาก ไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย หรือแม้อยากเข้าไปลงทุน แต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไร หรือบางคนอาจมีข้อสงสัยว่าการนำเงินออมไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับผลตอบแทนดีกว่า หรือมีข้อแตกต่าง จากการออมเงินในรูปเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์อย่างไร ดังนั้น ในหัวข้อนี้เราจะอธิบายให้คุณ เข้าใจถึงความสำคัญของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวคุณ… การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อาจเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางแผน ออมเงินระยะยาวของคุณได้ การที่คุณเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ ในธุรกิจที่คุณมีความเชื่อมั่นว่าจะสร้างผลกำไร และเจริญรุ่งเรือง ต่อไปในวันข้างหน้า จะทำให้คุณมีฐานะเป็น "ผู้ลงทุน" และเป็น "เจ้าของกิจการ" ไปในขณะเดียวกัน ซึ่งมีสิทธิ ได้รับเงินปันผลจากกำไรที่เกิดขึ้น … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Visual C++

เขียนโปรแกรมด้วย Visual C++ 6.0ขั้นที่ 1 ก่อนที่จะเขียนโปรแกรม Visual C++ 6.0 ผู้อ่านต้องทำการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio 6.0เอาไว้ภายในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นลำดับแรก รายละเอียดการติดตั้ง Visual C++ ผู้เขียนจะไม่กล่าวถึง เพราะผู้เขียนอนุมานไว้ว่าระบบคอมพิวเตอร์ของท่านได้ติดตั้ง Visual C++ เรียบร้อยแล้ว โปรแกรม Visual C++ มาพร้อมกับชุดเต็มของ Visual Studio ซึ่งประกอบด้วย Visual C++ , Visual Basic และ InterDev ขั้นที่ 2 เรียกโปรแกรม Visual C++ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Eos canon รุ่น 400D อิอิ มีคนชอบ เลยเอาโฆษณามาฝาก

http://images.multiply.com/multiply/multv.swf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสต่างๆ

คำคมหรือเปล่า  "ทำดีเพื่อพ่อ"ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ท่านทำความดีกับใคร ทำความดีที่ไหน ทำความดีเมื่อไร ทำความดีอย่างไร ท่านได้เรียนรู้อะไรจากการทำดี)1 "…คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีควมโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข…"พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 25412 "…การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย…"พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ : 31 ธันวาคม 25023 "…ปัญหาทุกอย่างมีทางจะแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ ก็ช่วยกันคิดกันแก้หลายๆคน หลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักไม่กลายเป็นอุปสรรค ขัดขวางและบั่นทอนทำลายความเจริญ และความสำเร็จของการงาน…" พระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคม ทั่วประเทศ ครั้งที่ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

สร้างสุขให้ชีวิต…ด้วยเสียงหัวเราะ

สร้างสุขให้ชีวิต…ด้วยเสียงหัวเราะ   ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยีต่างๆ ดูเหมือนจะทำให้ชีวิตมนุษย์สะดวกสบายขึ้น แต่สิ่งที่สวนทางกับปัจจัยเหล่านี้กลับกลายเป็น ความทุกข์ ความเครียด และโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมา ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันได้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า มนุษย์เราจะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากความเครียด และภาวะซึมเศร้าสูงเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจ แต่มียาชนิดหนึ่งที่สามารถรักษาโรคเครียดและภาวะซึมเศร้าได้ดีนั่นคือ "เสียงหัวเราะ" ด้วยเหตุนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จึงได้จัดเสวนาขึ้นในหัวข้อ "มาร่วมกันหัวเราะ เพาะสุขภาพชีวิต" ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมี ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ประธานชมรมหัวเราะแห่งประเทศไทย ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงหัวเราะ ดร.วัลลภบอกว่า การหัวเราะของมนุษย์มี 2 ลักษณะ คือ 1.หัวเราะธรรมชาติ คือหัวเราะเมื่อได้ยินหรือพบเห็นเรื่องที่ตลกขบขัน ซึ่งจะต้องมีสิ่งมากระตุ้นให้รู้สึกขบขันและหัวเราะออกมา 2.การหัวเราะบำบัด เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาในเรื่องของการหัวเราะ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

วิธีคิดวิธีทำงานในวันนี้

วิธีคิดวิธีทำงานในวันนี้ 1. ในวันนี้ ฉันจะเป็นมิตรกับทุกคนที่ทำงานด้วยให้มากที่สุด จะปฏิบัติเสมือนหนึ่งว่าคนเหล่านั้นมีส่วนให้ฉันได้ทำงานที่นี่ต่อไป และขอขอบคุณที่มีพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงาน 2. ในวันนี้ฉันจะไม่ทำตัวเป็นคนช่างตำหนิติเตียน จะพยายามมองเห็นข้อดีในทุกสถานกาณ์ และหาข้อดีมาชมเชยทุกคนในที่ทำงานด้วย 3. ในวันนี้ ฉันจะไม่ยืนกรานว่าทุกสิ่งที่ฉันทำ จะต้องสมบูรณ์เพียบพร้อม จะไม่พยายามทำลายสถิติความเร็วใดๆ จะทำงานทุกอย่างตรงหน้าเต็มกำลัง ความสามารถแต่ไม่ใช่ด้วยความรู้สึกบีบคั้นจนทุกข์ทรมาน 4. ในวันนี้ ฉันคิดว่าตนเองมีความสามารถพอที่จะทำงานในความรับผิดชอบ จะไม่มัวมาตั้งคำถามอย่างไม่จบสิ้นว่า มีตำแหน่งที่เหมาะสม และได้รับคุ้มค่าเหนื่อยแล้วหรือ 5. ในวันนี้ ฉันจะรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้อยู่ในสังคมและยุคสมัยที่ไม่ต้อง ออกไปต่อสู้ในสนามรบหรือเจ็บป่วยจนต้องรอเข้าห้องผ่าตัด 6. ในวันนี้ ฉันจะไม่คาดหวังให้ใครมาทำดีกับฉัน จะไม่เปรียบเทียบ รายได้หรือสถานภาพของตนเองกับผู้อื่น จะพอใจอย่างที่ฉันเป็นอยู่ 7. ในวันนี้ ฉันจะไม่ค่อยเป็นห่วงว่า "แล้วฉันจะได้อะไรจากงานนี้" จะคิดเพียงว่า วันนี้ฉันจะเข้าไปมีส่วนช่วยในเรื่องต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment