부산시

พูซาน– ตลาดปลาจากัลชิ-พูซานทาวเวอร์– เคียงจู – วัดพุลกุกซา – ถ้ำช็อกกูรัม – แทกู
         เดินทางถึงท่าอากาศยานกิมเฮ เมืองพูซาน เมืองท่าที่สำคัญและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับเมืองอื่นๆ โดยรถยนต์ รถไฟ และมีท่าเรือเฟอร์รี่ไปประเทศญี่ปุ่น
         เดินทางสู่ตลาดปลาจากัลชิ ตลาดขายสินค้าอาหารทะเลแห่งใหญ่ ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
เลือกซื้อสินค้าอาหารทะเลที่แปรรูปสามารถนำกลับมาเป็นของฝากคนที่รัก แวะชมวิวที่พูซานทาวเวอร์
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอคอยสัญลักษณ์ของเมืองพูซาน
         รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเคียงจู
เมืองหลวงเก่าสมัยอาณาจักรชิลล่าเป็นเวลานับ 1,000 ปี ถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของเกาหลี
เคียงจูได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไร้กำแพง ทางรัฐบาลได้อนุรักษ์ให้คงบ้านเรือนแบบเก่าเอาไว้  
          ชมถ้ำหินช็อกกูรัม ศาลเจ้าในศาสนาพุทธที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่และมีพุทธลักษณะงดงามมาก แวดล้อมด้วยรูปปั้น
ของพระโพธิสัตว์และเทพยดาที่ช่วยปกปักรักษาส่วนผนังถ้ำซึ่งเป็นรูปทรงโดมทำจากหินแกรนิต
          วัดพุลกุกซา วัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดวัดหนึ่งในเกาหลีสร้างขึ้นในปี ค.ศ.535 มีทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้
และเป็นหินซึ่งแสดงให้เห็นถึงฝีมือของถาปนิกในสมัยนั้น มีทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และหิน ปัจจุบันคงเหลือแต่สะพาน
บันไดหินและเจดีย์หิน นอกจากนี้ยังมีการจำลองระฆัง “เอมิลเล่” ระฆังที่ใหญ่และมีเสียงดังกังวานที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเอเชีย
มีตำนานที่น่าสนใจว่าเสียงของระฆังคล้ายเสียงเด็กร้องเรียกหาแม่ ระฆังทำจากทองสัมฤทธิ์ 19 ตัน มีความสูง 11 ฟุต
ทั้งช็อกกูรัมและวัดพุลกุกซาได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995
          – เดินทางสู่เมืองแทกู เมืองใหญ่ลำดับที่ 4 ของเกาหลีใต้ (รองจาก โซล, ปูซาน, อินชอน) อยู่ในจังหวัดเคียงซานบุกโด
เมืองแห่งอุตสาหกรรมทางด้านสิ่งทอและแฟชั่นชั้นดีของประเทศ 1 ในเมืองที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่า ปี 2002
และถูกกำหนดให้เป็นสถานที่จัดงาน 2011 IAAF(The International Association of Athletics Federations)
World Championship อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ตลาด DONGSEONGNO STREET แหล่งช้อปปิ้งสินค้าวัยรุ่นและสินค้าหลากหลาย
ประเภททั้งเสื้อผ้า,กระเป๋า,เครื่องประดับ ฯลฯ ถือเป็นตลาดดังในแทกู ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เช่น Lotte Departmentstore, Dong A Departmentstore เป็นต้น 
            ชมวัดดองฮวาซาวัดโบราณในสมัยราชอาณาจักรชิลล่า ตั้งอยู่บนภูเขาพัลกงซาน ซึ่งเชื่อว่าเป็นถิ่นกำเนิดของนกฟินิกซ์
วัดแห่งนี้สร้างในปี ค.ศ. 493 โดย Geukdaljonja ซึ่งเดิมวัดแห่งนี้ชื่อ Yugasa ต่อมาในปี ค.ศ.832 ภิกษุ Samji
ได้บูรณะวัดแห่งนี้อีกครั้ง และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดดองฮวาซา (Donghwasa) จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ
พระพุทธรูปประทับยืนกลางแจ้ง “Tonggil-daebul” มีความสูง 33 เมตร ฐานพระกว้าง 16.5 เมตร
นับเป็นพระพุทธรูปประทับยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างเสร็จสิ้นเมื่อ เดือน พ.ย.ปี 1992 มีพระบรมสารีริกธาตุ 2 ชิ้น
ที่ได้รับจากรัฐบาลพม่า ประดิษฐานอยู่ภายในองค์พระพุทธรูป นามของพระพุทธรูปหมายถึงการรวมกันเป็นหนึ่ง
อันเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของชาวเกาหลี ที่ต้องการให้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้รวมกันเป็นหนึ่ง
         – เดินทางสู่ ซางซูเฮิร์บแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่ปลูกสมุนไพรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก สวนที่เป็นการเพาะบ่มความหอมของธรรมชาติ
เพื่อมวลมนุษย์บนพื้นที่กว่า 3,000 ผิง (หน่วยวัดของเกาหลี 1 ผิง = 36 ตารางฟุต) อุดมไปด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด
ที่มีตาม 4 ฤดู สมุนไพรภายในอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ และยังสามารถเป็นอาหารให้แก่มนุษย์มาตั้งแต่ 5,000 ปีมาแล้วอีกด้วย
ในประเทศตะวันตกนั้นเขียนคำว่า HERB ย่อมาจาก H=Herb (สุขภาพ)E=Eating (อาหาร) R=Refresh (ฟื้นฟู)
B=Beautiful (ความสวยงาม) ซึ่งหมายถึง สมุนไพรเป็นอาหารที่กินแล้วจะทำให้สุขภาพดี ให้ท่านชมสมุนไพรที่ไม่ว่าจะไปวันไหน
ก็ชมได้ 365 วัน ด้วยประสบการณ์ด้านสมุนไพรที่มีมายาวนานของMr Lee Sangsoo ผู้ก่อตั้งที่เลือกปลูกสมุนไพรที่สามารถ
ปลูกได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศ จึงทำให้เกาหลีใต้ได้รับการยอมรับในด้านสมุนไพรและกำลังพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างสมบูรณ์
            บริการด้วย Cotbap of Love (Flower Rice) หรือเรียกว่า “ข้าวดอกไม้แห่งความรัก” ซึ่งเป็นอาหารสุขภาพ
ประกอบด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ทานร่วมกับสมุนไพรที่คัดสรรเพื่อทานกับข้าวหอมอย่างดี ราดด้วยน้ำปรุงรสเฉพาะสูตรของซางซู
ผสมผสานกันอย่างลงตัว ให้ท่านได้สัมผัสรสชาติของอาหารเกาหลีที่สะท้อนถึงความงามและความใส่ใจในสุขภาพของคนเกาหลี
           เดินทางสู่เอเวอร์แลนด์ ดินแดนแสนสนุกที่ไม่จำกัดทั้งเพศและวัย บริหารงานโดยบริษัทยักษ์ใหญ่คือ บริษัทซัมซอง
หรือที่คนไทยเรียกว่า ซัมซุง “เอเวอร์แลนด์” เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี เป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ
มามากกว่า 30 ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาในเขตเมืองยงอิน เชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีแหล่งรวบรวมสัตว์ป่าหลากหลายชนิด
อาทิ เสือ หมี สิงโต ช้าง ยีราฟ เป็นต้น ท่านจะได้พบกับ “ไลเกอร์” ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อ
และเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพริ้วไหวของหมีต่างๆ
ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น จากนั้นเชิญท่านถ่ายภาพกับสวนดอกทิวลิป (พ.ค.)
ดอกกุหลาบ (มิ.ย.) ซึ่งแข่งขันเบ่งบานชูช่อสไวในบริเวณสวนดอกไม้(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร free ticket สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ฟรี 
            ป้อมฮวาซอง – บ้านละคร 4 ฤดู (Four Season House) – ทงแดมุน
            สู่เมืองซูวอน เมืองสำคัญเมืองหนึ่งในจังหวัดเกียงกีโด รอบบริเวณเมืองซูวอนจะรายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ
แห่งยุคอาณาจักรโชซอน จุดที่น่าสนใจคือ “ป้อมฮวาซอง” ซึ่งสร้างด้วยหินและอิฐเผามีอายุมากกว่า 200 ปี สร้างขึ้นในรัชสมัย
ของกษัตริย์จองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน จุดประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นเกียรติต่อบิดาผู้ล่วงลับ ป้อมนี้ถือ
เป็นสิ่งก่อสร้างในการป้องกันที่ดีเยี่ยมที่สร้างขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ราชวงศ์ ได้รับการสถาปนา
เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1997
            เข้าสู่ FOUR SEASON HOUSE บ้านละคร 4 ฤดู Studio ที่ถ่ายทำซีรี่ส์เกาหลีชื่อดัง ซึ่งสร้างให้รับกับสภาพ
ภูมิอากาศทั้ง 4 ฤดูในเกาหลี ของผู้กำกับฝีมือเยี่ยม Yoon Sok Ho ได้แก่ Spring Waltz, Summer Scent,
Autumn In my heart และ Winter love Song โดยละครเหล่านี้ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศเกาหลีและเอเชีย
โดยเฉพาะเรื่อง Autumn In my heart และ Winter love Song เป็นซีรี่ส์ที่สร้างความประทับใจกับผู้ชมคนไทยด้วย
ในบ้านจะจำลองห้องทำงานของผู้กำกับ ฉากต่างๆของละครรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบฉากที่ใช้ในละคร เช่น
ฉากที่อึนโซกับจุนโซพระ-นางในเรื่อง Autumn In my heart นั่งหันหลังชนกันเช็ดกระจก ซึ่งเป็นฉากสำคัญฉากหนึ่งของเรื่อง,
ฉากห้องนอนของพระเอกเรื่อง Spring Waltz, บ้านกุหลาบแสนสวยในเรื่อง Summer Scent, เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆในเรื่อง
Winter love Song, ห้องเก็บรวบรวมเสื้อผ้า อุปกรณ์ของนักแสดงเรื่อง The Snow Queen ลิขิตรัก…ละลายใจ
ซีรี่ส์เรื่องล่าสุดของKBS เสนอฉายทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 7 ในช่วงภาพยนตร์นานาชาติวันเสาร์-อาร์ทิตย์(เริ่ม 3 พ.ย. 50) เป็นต้น
ให้ท่านได้ร่วมถ่ายภาพกับฉากที่ถ่ายทำจริงเสมือนเป็นดาราในซีรี่ส์ จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศของตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
“ตลาดทงแดมุน” ท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าที่แนะนำ อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี
รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงน่อง ถุงเท้า ผ้าพันคอ ฯลฯ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ
การช้อปปิ้งแบบเกาหลีอย่างแท้จริง
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s