Monthly Archives: March 2010

ต้มยำกุ้ง น้ำใส

thank you blog  http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=blogangel&group=18 ต้มยำกุ้ง น้ำใส ทำวันที่ 22/3/10 ความอร่อย 8/10 +++++++++++ ส่วนประกอบ สำหรับ 1 ชาม   น้ำสต็อก 350 กรัม (1 ½ ถ้วย) กุ้งสด 250 กรัม (กุ้งขาวใหญ่ 15 ตัว) เห็ดฟาง 100 กรัม   หัวหอมแดง 3 หัว (ไม่ได้ใส่) ตะไคร้ 2 ต้น ข่าแก่ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ท๊อฟฟี่เค้ก

thank you bloggang http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=blogangel&month=31-03-2008&group=16&gblog=10 ท๊อฟฟี่เค้ก – สูตรจากซีดี ความอร่อย 10 เต็ม ส่วนผสมเนื้อเค้ก แป้งตราพัด 125 กรัมผงฟู 1 ชชผงโกโก้ 2 ชตกาแฟ 2 ชต (ไม่ใส่ก็ได้)ไข่สด 4 ฟองน้ำตาลทราย 175 กรัม เนยสดละลาย 150 กรัมเกลือ 1/4 ชชโอวาเลต 7 กรัม (ไม่ใส่ก็ได้) ส่วนผสมหน้าท็อฟฟี่เค้ก เนยสด 150 กรัมน้ำตาลทราย 110 กรัม เม็ดมะม่วงอบกรอบ 170 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสร้างฟอร์ม

thank you http://www.bpic.ac.th/e-web2552/Lesson6.html   บทที่ 6 การสร้างฟอร์ม 1. รูปแบบการสร้าง Form การสร้างแบบฟอร์ม (Form) ควบคุมด้วยแท็ก FORM และ INPUT โดยมีรูปแบบดังนี้ <FORM พารามิเตอร์><INPUT TYPE="TEXT" NAME="ชื่อของเท็กซ์บอกซ์" VALUE=”ค่าเริ่มต้น”SIZE=ขนาดของเท็กซ์บอกซ์ MAXLENGTH=จำนวนตัวอักษรที่สามารถบันทึกได้> </FORM>     ตัวอย่างการใช้คำสั่ง form ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ 2. ตัวอย่างการสร้าง Form แบบต่าง ๆ 2.1 การสร้างที่ใส่ชื่อUsername : <Input Type="text" size="15" maxlength="20"> Username : … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กิเลศ อยากอ่านหนังสืออีกแล้วค่ะ

คุณดำรงค์  วงษ์โชติปิ่นทอง   พัฒนาจิตใจและปัญญา ในการทำงานและดำรงชีวิต สี่พี่น้องตระกูล เกา คนโง่คนฉลาดคนใจบริสุทธิ์คนเจ้าปัญญา ทั้งสี่คนนี้ มีทัศนคติและพฤติกรรม ต่างกัน คนโง่มักสร้างแต่ปัญหาไม่ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่มีความรู้จึงสร้างความสุขในระยะสั้นแต่จะก่อเกิดความทุกข์ในระยะยาว คนฉลาดมีความรู้ใช้ความคิดก่อนที่จะลงมือทำมักบริโภคแต่สิ่งดีๆ เหลือกากที่ไม่ดีแล้วทิ้งไปคนฉลาดใช้ชีวิตได้ดี พัฒนาตัวเองตลอดเวลาแต่บางครั้งก็อาจไม่มีความสุขเพราะยึดติดกับความถูกต้องจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความอึดอัดและไม่เกิดความสุขในจิตใจแม้ในบั้นปลายของชีวิต คนใจบริสุทธิ์ใช้ชีวิตด้วยใจรักความดีจิตใจดีงาม  จิตใจบริสุทธิ์เปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจนบางครั้งต้องพบกับความเดือดร้อนเองเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นในยามยากมักสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นได้ส่วนความทุกข์ของตัวเองมักเก็บไว้ในใจคนเดียวชีวิตมีความสุข และทุกข์ปนกันไปขึ้นอยูกับสถานการณ์พาไปไม่ได้ใช้จิตใจที่ดีก่อให้เกิดสุขแก่ตัวเอง คนเจ้าปัญญาใช้ชีวิตด้วยการรู้จักตนเองรู้จักโลก  รู้จักความไม่จีรังของชีวิตทุกสิ่งย่อมมีเกิด และมีดับไปตามกาลเวลารู้จักความสุขและความทุกข์ที่จะวนเวียนสลับกันเข้ามาเข้าใจเหตุ และผลของคนอื่นเข้าใจหลักธรรมะอย่างแท้จริงซึ่งนำมาของหลักการใช้ชีวิตทั้งแก่ตนเองและครอบครัว **การเปรียบเทียบมุมมองและพฤติกรรมของมนุษย์โดยได้ใช้ พี่น้องสี่คนที่มีรูปร่าง-ลักษณะภายนอกเหมือนกันเพราะเป็นฝาแฝด สี่คน ซึ่งเป็นตัวแทนความเหมือนกันของมนุษย์ที่มีรูปร่างลักษณะภายนอกเหมือนกันพูดภาษาเดียวกัน แต่มีความคิดทัศนคติที่แตกต่างกัน  ความรูสึกภายในจิตใจต่างกันและพฤติกรรม แตกต่างกัน ไม่มีใครบอกได้ว่า พฤติกรรมของใครผิดหรือใครถูกคนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้เพียงแต่การกระทำ ของใครจะสร้างความสุขให้แก่ตัวเองและผู้อื่นได้มากน้อยเพียงใด การใช้ชีวิตของบางคนสามารถทำให้เกิดความสุขเพียงชั่วคราวแต่เกิดความทุกข์ถาวรการกระทำของบางคน สร้างความสุขให้กับผู้ใกล้ชิดการกระทำของบางคนใชัปัญญาในการดำเนินชีวิต จึงเกิดความสุขได้ในทุกกรณี มนุษย์ทั้งหลาย ล้วนมีมุมมองและทัศนคติที่แตกต่างกันมนุษย์ทุกคน ต่างมีความคิดของตัวเองและมนุษย์ส่วนใหญ่ มักคิดว่าตัวเองถูกเสมอ นั่นคือมุมมองของตัวเอง … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา

คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา "ภูมิพะละมะหาราชะวะรัสสะ  ชะยะมังคะละวะระทานะคาถา" ภูมิพะโล มะหาราชา   ภูปาโล ทะสะธัมมิโกเท์ว หิ วัสสะสะหัสสานิ  ปัญจัสสะตาธิกานิปิปัญญาสะ อุตตะราเนวะ  ยัส์มิง โหนติ สุมังคะเลตัส์มิง สังวัจฉะเร ภัทเท  โส อะสีต์ยายุวัฑฒะโกชินัสสะ สาสะเน สัทโธ  ปะสันโน พุทธะมามะโกยะตีนัง สีละธารีนัง   โสปัตถัมภะทะโท สะมังอะยัง ภัททะมะหาราชา  วิทู รัฏฐะปะสาสะเนเขมัญจะ สัมปะวัตเตติ   โสตถิญจะ รัฏฐะวาสินังเสฏโฐ เสฏฐันทะโท ราชา  ทะทะมาโน อะภิกขะณังยัตถะ อันธะตะมัง โหติ  ทีปะโท วิยะ จักขุโทตัตถะ ทัยยานะ ปัชโชโต  สะมุปปาเทติ ผาสุกังตัส์มา เสฏโฐ มะหาราชา  ทัยยินโท ธัมมะขัตติโยภิยโยโส ทัยยะวาสีนัง   จิรัง … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

พุทธคุณ พาหุง มหากา

ที่มี http://www.84000.org/pray/puttakun.shtml พุทธคุณ พาหุง มหากา จากคำสอนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน หลวงพ่อจรัญ " พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาว่า บางคนเขาไปหาหมอดูเคราะห์ร้ายก็ต้องสะเดาะเคราะห์ อาตมาก็มาดูเหตุการณ์โชคลางไม่ดีก็เป็นความจริงของหมอดู อาตมาก็ตั้งตำราขึ้นมาด้วยสติ บอกว่าโยมไปสวดพุทธคุณเท่าอายุให้เกินกว่า ๑ ให้ได้ เพื่อให้สติดี แล้วสวด "พาหุงมหากา" หายเลยสติก็ดีขึ้นเท่าที่ใช้ได้ผลสวดตั้งแต่ นะโม พุทธัง ธัมมัง สังฆัง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา จบแล้วย้อนกลับมาข้างต้น เอาพุทธคุณห้องเดียว ห้องละ ๑ จบ ต่อ ๑ อายุ อายุ ๔๐ สวด … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

วิธีการรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติง่ายๆ 4 ข้อ ดังนี้

วิธีการรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติง่ายๆ  4 ข้อ ดังนี้ 1.   จิตใจ  ต้องสู้ 2.   อาหาร งดเว้นเนื้อสัตว์ แล้วหันมารับประทานอาหารที่มะเร็งไม่รับประทาน 15 ชนิด ได้แก่   2.1 ธัญพืช 5 ชนิด ได้แก่  ข้าวกล้อง, ข้าวม้ง, ข้าวบาเล่ย์, ข้าวสาลี, และลูกเดือย  นำมาหุงด้วยหม้อข้าวไฟฟ้า  2.2  ผักผล! ไม้ 10 ชนิด ได้แก่ หอมหัวใหญ่,  มันฝรั่ง, หรือมันเทศ, กล้วยน้ำว้า สุก … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment