เราต้องเข้าใจกับความเป็นจริงของธรรมชาติ

เราต้องเข้าใจกับความเป็นจริงของธรรมชาติ
ชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
สรรพชีวิตทั้งหลายที่อยู่รายรอบตัวเราไม่มีอะไรคงที่แม้แต่อย่างเดียว
ความเป็นจริงของธรรมชาติคือความไม่เที่ยง
เมื่อเรามีโอกาสที่ได้อยู่กับสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรารู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็ทนอยู่ได้ยาก
มันเป็นทุกขัง มันทนอยู่ได้ยาก เมื่อมันทนอยู่ได้ยากมันจึงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราแม้แต่อย่างเดียว

ความจริงเป็นสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดอยู่

 เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกใจ เข้าใจในสิ่งนั้น ไม่ใช่อยู่อย่างฝืนใจ
มีชีวิตอย่างคนที่ฝึกใจให้เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติจึงต้องฝึกฝน
ถ้าเราฝืนใจไม่ยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติ เราก็จะอยู่อย่างคนที่ทุกข์

การเตรียมจิตวิญญาณของเราให้เข้าถึงสภาวะของความไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยาก

และไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นเพียงอย่างเดียวจึงเป็นสภาวะของผู้ รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

ขอให้ท่านมีชีวิตอย่างคนที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาของท่าน

เข้าใจถึงความเป็นจริงที่เราเรียกว่าอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
นั่นคือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ฝึกจิตวิญญาณของเราให้เข้าใจเรื่องนี้
ความรู้อย่างนี้เราเรียกว่าปัญญา ขอให้ท่านมีชีวิตอย่างคนที่มีปัญญา

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s